Knihy, Meditace

Co je meditace?

Osho – Oranžová kniha Co je meditace? MEDITACE je stav bez myšlení. Meditace je stav Čistého vědomí bez obsahu. Obvykle je vaše vědomí přeplněné nesmysly, stejně jako zrcadlo, pokryté prachem. […]

Osho – Oranžová kniha

Co je meditace?

MEDITACE je stav bez myšlení. Meditace je stav Čistého vědomí bez obsahu. Obvykle je vaše vědomí přeplněné nesmysly, stejně jako zrcadlo, pokryté prachem. Mysl je v neustálém pohybu: pohybují se myšlenky, pohybují se touhy, pohybují se vzpomínky, pohybují se přání – je to neustálý pohyb! Každý boží den. I když spíte, vaše mysl pracuje, sní. Stále myslí: stále se zabývá hněvem a úzkostí. Připravuje se na příští den: stále probíhá podvědomé plánování. Tento stav není stav meditace, ta je jeho opakem. Když ustal pohyb a zastavilo se myšlení, žádné myšlenky se netoulají, nevznikají žádné žádosti, ve vašem nitru se rozhostilo ticho – toto ticho je meditace.

Nejdůležitější je zjistit, co je to meditace. Ostatní přijde samo. Nemohu vám říci, že musíte udělat meditaci, mohu vám jen vysvětlit, co to je. Jestli mi porozumíte, budete v meditaci; neexistuje žádné „musíte“. Jestli mi neporozumíte, nebudete v meditaci.

A jen v tomto tichu lze poznat pravdu, nikde jinde. Meditace je stav bez myšlení. Meditaci nelze dosáhnout myšlením, protože myšlení se neustále točí dokola. Meditaci můžete dosáhnout jedině tak, že myšlení odložíte stranou, zůstanete chladní, nezúčastnění, neidentifikujete se s myšlením; sledujete, jak myšlenky přicházejí a odcházejí, ale neidentifikujete se s nimi, nemyslíte si, že vy jste ty myšlenky. Meditace je vědomí, že já nejsem mysl. Když toto vědomi pomalu prohlubujete, jdete hlouběji a hlouběji, objeví se prchavé okamžiky – okamžiky ticha, okamžiky čistého prostoru, okamžiky průzračnosti, okamžiky, kdy se ve vás nic nepohybuje, všechno je v klidu. A v těchto klidných okamžicích pochopíte, kdo jste, a pochopíte tajemství tohoto bytí. A přijde požehnaný den, kdy se meditace stane vaším přirozeným stavem. Myšlení je něco nepřirozeného; nikdy se nestane vaším přirozeným stavem. Ale meditace je přirozený stav, který jsme ztratili. Je to ztracený ráj, který ale může být znovu nalezen. Podívejte se do dětských očí, podívejte se a uvidíte úžasné ticho, nevinnost. Každé dítě přichází na svět ve stavu meditace, ale musí se naučit žít ve společnosti, musí se naučit jak myslet, jak počítat, jak uvažovat, jak dokazovat; musí se naučit slovům, řeči, představám. A pomalu ztrácí kontakt se svou vlastní nevinnosti. Společnost jej znečistí, zaneřádí. Stane se fungujícím mechanismem; přestane být člověkem. Vše co potřebujeme je znovu získat tento prostor. Věděli jste to i předtím, takže když poprvé zažijete meditaci, budete překvapeni, protože prožijete úžasný pocit, že jste to už poznali předtím. A ten pocit je správný: opravdu jste to už poznali. Zapomněli jste. Diamant se ztratil v hromadě smetí. Ale jestli tu hromadu dokážete odházet, najdete diamant znovu – je váš. Nikdy jej nelze opravdu ztratit; lze jej jen zapomenout. Zrodili jsme se v meditaci, a pak jsme se učili myslet. Ale naše skutečná podstata je ukryta kdesi hluboko jako spodní voda. Stačí jednoho dne trochu kopat, a znovu najdete stále tekoucí pramen čerstvé vody. Najít jej je největší radostí v životě.

Oranžová kniha meditační techniky

Oranžová kniha meditační techniky

Z knihy: Oranžová kniha, Osho