Reiki

Iniciace – zavěcení v ReiKi

Iniciace – zasvěcení. Základním prostředkem zasvěcení do Reiki jsou iniciace. Je to získání síly k uzdravování a k výkonu jiných energetických činností. Veškerá práce v Reiki se řídí hlavní zásadou […]

Iniciace zasvěcení.

Základním prostředkem zasvěcení do Reiki jsou iniciace. Je to získání síly k uzdravování a k výkonu jiných energetických činností. Veškerá práce v Reiki se řídí hlavní zásadou – předávání bezpodmínečné lásky. Energii je možné předávat pouze tehdy, jestli s tím osoba, které dáváme energii, souhlasí. Pracujeme s ní tak, aby pomohla těm, kteří si to přejí. Chráníme svobodnou vůli jiných, ctíme svobodu názoru a vyznání.

Iniciace je též doladění těla fyzického a éterického k vlnění energie Reiki. Je to speciální rituál, vycházející ze znalostí o působení energií. Využívá se energetické tělo člověka, které se skládá z energetických center /nazývané čakry/ , kterými do těla vchází a vychází energie.

Zasvěcení se provádí postupně a vychází z dříve provedených iniciací v jednotlivých stupních.

Milan Krynek, KurzyReiki.cz
Valdimír Bláha, oReiki.cz