Reiki, Semináře

Kurzy reiki

Iniciace Iniciace je zasvěcovací rituál, při kterém je v žákovi individuálně aktivizován energetický kanál tak,aby jím postupně procházela i energie vyšších a vyšších vibrací – energie Reiki. Iniciace prováděná mistrem, […]

Iniciace

Iniciace je zasvěcovací rituál, při kterém je v žákovi individuálně aktivizován energetický kanál tak,aby jím postupně procházela i energie vyšších a vyšších vibrací – energie Reiki. Iniciace prováděná mistrem, nebo velkým mistrem zaručuje pro každého žáka maximální možné otevření energetického kanálu a tím i maximální schopnost šíře příjmu, harmonizace a předávání energ. spektra. To je jeden z hlavních důvodů, proč se každá iniciace dělá individuelně. Spektrum se cvičením a prací dále rozšiřuje tak, že po jisté nezbytné době, je možnost přistoupit k další iniciaci. Při druhé a dalších iniciacích jsou žákovi dány k disposici a užívání symboly a mantry. Práce s nimi v prvé řadě pomáhá žákovi postupně zvyšovat schopnost pracovat a vylaďovat se k činnostem s vyššími vibracemi. Při použití symbolů a manter, či jejich kombinací se zesiluje průtok energií. Tento fakt velice urychluje práci jak kvalitativně, tak i v kvantitě.

Vladimír Bláha

Vladimír Bláha

Zasvěcení by mělo být vždy přijato od tradičně vzdělaného mistra, nebo velkého mistra reiki, aby byly všechny předané nástroje, t.j. symboly a mantry, plně využitelné. Bez řádné iniciace jsou symboly a mantry pouhými obrázky a zvuky, které žádným způsobem nemohou pomoci a ovlivnit práci s energiemi Reiki.

Práce s energií Reiki není podmiňována vyznáváním žádného určitého náboženství, víry, světového názoru nebo životního stylu a to v kterémkoli stupni.

Kurzy:

05.04.2014    2. stupeň rozšířený
12.04.2014    2. stupeň – Milan Krynek
19.04.2014    2. stupeň – Vladimír Bláha
26.04.2014    1. stupeň – Milan Krynek
03.05.2014    1. stupeň – Vladimír Bláha
10.05.2014    1. stupeň – Milan Krynek
24.05.2014    2. stupeň – Milan Krynek
24.05.2014    1. stupeň – Vladimír Bláha
07.06.2014    2. stupeň rozšířený – Vladimír Bláha
14.06.2014    1. stupeň – Milan Krynek

Kontakty a bližší informace:
Velký Mistr Reiki Vladimír Bláha, oReiki.cz
Mistr Reiki – učitel Milan Krynek, KurzyReiki.cz

– Milan Krynek