Kundaliní jóga

Mantra Adi Šakti

Adi Šakti je mantra, která vás spojí s vaší vnitřní sílou a tvořivou ženskou energií vesmíru. Je primárně určená ženám, proto aby zesílila ženskou sílu a odvahu. Její síla je […]

Adi Šakti je mantra,

která vás spojí s vaší vnitřní sílou a tvořivou ženskou energií vesmíru. Je primárně určená ženám, proto aby zesílila ženskou sílu a odvahu. Její síla je také v tom, že vám nabije baterie a doplní energii, pokud jste unaveni, vyčerpáni, vyhořelí, nebo pokud chcete jen zažít povznášející účinek Šakti energie. Pomůže vám zbavit se nejistot, které vám berou svobodu jednat. Zobrazuje čtyři aspekty božského ženského principu: ta, která porodila celé stvoření, ta, která je navždy, ta, která propluje temnotou a ta, která vyživuje.
V kundalinijóze existuje více meditačních technik využívajících tuto mantru. Jsou statické, ale jsou i aktivní. Nejvíce na škole Adi Šakti pracujeme s touto mantrou ve spojení s celestiální komunikací, protože působí na sílu, vitalitu a vyzařování ženské aury. Celestiální komunikace je mudra v pohybu. Je pomůckou k dosažení mentální relaxace.

Mantra se skládá ze čtyř řádků a je snadno zapamatovatelná, protože se slova v ní obsažená, několikrát opakují.

První řádek: Adi Šakti, Adi Šakti, Adi Šakti, Namo, Namo.
Adi Shakti znamená prvotní sílu, původní bohyně síly. Oslovíme tuto sílu třikrát a pak přidáme Namo, Namo, což znamená, že se klaním této síle.

Druhý řádek: Sarab Šakti, Sarab Šakti, Sarab Šakti, Namo Namo.
Sarab Shakti je všezahrnující síla a energie, která vše prostupuje.

Třetí řádek: Pritham Bhagvati, Pritham Bhagvati, Pritham Bhagvati, Namo Namo.
Odkazuje na sílu, jíž prostřednictvím Bůh vytváří. Představte si krásný obraz nebeské tanečnice z buddhistické nebo hinduistické mytologie, která tančí vesmírem. Jejím jediným tanečním pohybem se zrodí slunce, měsíce a hvězdy. S pohybem zápěstí, si může vytvořit galaxie s touto božskou energií.

Čtvrtý řádek: Kundalini Mata Šakti, Mata Šakti, Namo Namo.
Odkazuje na tvořivou sílu energie Kundalini. Sílu, která dřímá v základu páteře a je probuzena prostřednictvím ásan, dechu, recitace manter a jenž stoupá ve spirálách vzhůru jako had. Je to energie božské matky.

NIrinjan

Nirinjan Kaur vyučuje Adi šakti mantru.

 

Když Yogi Bhajan o této mantře mluvil k ženám, řekl:

„Tato mantra z tebe vytvoří Ženu. Když budeš zpívat tuto mantru, Bůh ti otevře cestu. Není to nějaké náboženství, je to realita. Žena se nerodí, aby trpěla, ale aby prostřednictvím své síly vytvářela vlídný, jemný, laskavý a vědomější svět. Žena během svého života potřebuje najít svou vlastní vnotřní sílu, protože ženská síla bude rozhodující v dalším období lidstva.“

Muži mohou také pracovat s touto mantrou. Probouzí tím svou ženskou stránku (každý člověk má jak mužskou, tak ženskou energii). Adi Šakti mantra je vhodná pro každého, kdo se chce spojit se svým ženským principem, který tvoří všechny věci, celý svět.

Vzhledem k tomu, že je tato mantra tak těsně spojena s ženskou silou, je také vhodná pro těhotné ženy. V tradici Kundalinijógy věříme, že duše vstoupí do dítěte v děloze, kolem 120 dne po početí. V tento den je vhodná oslava pro matku a její dítě. Tradičně je mantra Adi Šakti jednou z nejdůležitějších manter vhodných pro oslavu tohoto mimořádného dne plného radosti a štěstí

Existuje mnoho hudebních nahrávek od různých interpretů. Některé jsou v pomalejším, jiné v rychlejším rytmu. Zažijete s nimi pokaždé jiný aspekt ženské energie. Někdy budete jen tiše sedět a meditovat, někdy budete potichu zpívat a vnímat vibraci mantry. Jindy se s rytmickou variantou můžete uvolnit a tančit.

Můžete se spojit s Adi Šakti mantrou, zatímco jste v meditaci, ale také když tančíte, připravujete pro rodinu oběd, když si hrajete s dětmi nebo jste na procházce. Ať jste kdekoliv, můžete se naladit na úžasnou sílu božské ženskosti a oslavovat tím život!

Více  o Adi šakti na: www.kundalinijoga.net/adi-sakti