Filosofie, Jóga, Kundaliní jóga, Meditace, Reiki, Směry

Mantra

Mantra je zvuk, slabika, slovo nebo věta, která má schopnost „transformovat“. Použití a typ mantry se liší podle školy a filozofie spojené s mantrou. Mantry (मन्त्र) vznikly ve védské tradici […]

Mantra

je zvuk, slabika, slovo nebo věta, která má schopnost „transformovat“. Použití a typ mantry se liší podle školy a filozofie spojené s mantrou.
Mantry (मन्त्र) vznikly ve védské tradici v Indie a jsou nezbytnou součástí hinduistické tradice a obvyklé praxe v rámci buddhismu , Sikhism a džinismu .
Chápání toho, co mantra může symbolizovat, nebo jak může fungovat, se liší v rámci různých tradic a také závisí na kontextu. V některých případech existuje více vrstev symboliky spojené s každým zvukem, z nichž mnohé jsou specifické pro jednotlivé filosofické školy. Jako příklad je možno uvést slabiku (pranavu): Om , která je ústřední mantrou jak v hinduistické a buddhistické tradici.

Mantry jsou sanskrtské slabiky, jsou v podstatě „myšlenkové formy“. Mohou představovat božstva nebo kosmické síly a uplatňují svůj vliv prostřednictvím zvukových vibrací.
Sanskrtské slovo mantra– (mantram) znamená „nástroj myšlení“.V Indo-iránské tradici mantra (Manthra) znamená „správné slovo“, ale s dalekosáhlými důsledky.
Čínský překlad je zhenyan, doslova „pravdivá slova“.

mantra

Buddhističtí mniši.

 Mantru lze použít mnoha způsoby. Tři základní jsou tyto:

  1. hlasitě
  2. mumlavě nahlas, nebo potichu
  3. vnitřně, pouze myšlenkou

Způsob užití mantry závisí hlavně na našem záměru. Mantry se používají v tantře, využívá je kundaliní jóga, jóga a ReiKi.

Mistr Reiki – učitel Milan Krynek, KurzyReiki.cz