Knihy

Moc přítomného okamžiku

RADOST Z BYTÍ Chcete-li zjistit, zda se necháte ovládat psychologickým časem, položte si tuto otázku: „Nacházím ve své činnosti lehkost a radost?“ Jestliže ne, čas vám zastírá přítomný okamžik a […]

RADOST Z BYTÍ

Chcete-li zjistit, zda se necháte ovládat psychologickým časem, položte si tuto otázku: „Nacházím ve své činnosti lehkost a radost?“

Jestliže ne, čas vám zastírá přítomný okamžik a život vám připadá jako boj. To ovšem neznamená, že byste měli začít dělat něco jiného než to, co děláte. Stačí změnit způsob, jakým to děláte. Způsob, jak něco děláte, je důležitější než to, co děláte. Snažte se soustředit spíš na svou činnost než na její výsledek. Soustřeďte se na všechno, co vám přináší přítomný okamžik. To znamená, že musíte přijímat to, co je, protože se nemůžete plně soustředit na něco, čemu se zároveň bráníte. Jakmile se soustředíte na přítomný okamžik, přestanete být ne-spokojení a váš život se naplní radostí. Jste-li plně soustředěni v přítomnosti, pak se naplní láskou všechno, co děláte — i ta nejjednodušší činnost.

Moc přítomného okamžiku

Moc přítomného okamžiku

Nestarejte se o plody své činnosti — soustřeďte veškerou svou pozornost na činnost samotnou. Plody se dostaví samy. Tohle je vel-mi účinné duchovní cvičení. V Bhagavadgítě, jedné z nejstarších a nejkrásnějších duchovních knih, se tomu říká karma jóga, neboli cesta „posvěcené činnosti“. Když se přestanete zabývat minulostí a budoucností, radost bytí naplní všechno, co děláte. Když se soustředíte na přítomný oka-mžik, cítíte hluboký klid. Už nehledáte uspokojení a naplnění v budoucnosti. Nelpíte na výsledcích své činnosti. Ani úspěch, ani ne-úspěch nemůže změnit váš vnitřní stav Bytí. Našli jste život pod povrchem své životní situace. V nepřítomnosti psychologického času se neztotožňujete se svou minulostí, ale vycházíte z Bytí. Překonali jste psychologickou potřebu stát se něčím jiným, než jste. Můžete se stát úspěšnými, můžete zbohatnout nebo se osvobodit od toho či onoho, ale v hlubší dimenzi Bytí jste úplní už teď…

Z knihy: Moc přítomného okamžiku

Foto: Wikipedia