Knihy

Mooji: Dech absolutna.

Kdekoliv jsem, jsem klidný     Nemám žádnou standardní odpověď na otázky. Žádná standardní odpověď neexistuje. Není to jen odpovídání na otázku, ale také odpovídání tazateli – a v tom […]

Kdekoliv jsem, jsem klidný

 

text

 

Mooji

Mooji

Nemám žádnou standardní odpověď na otázky. Žádná standardní odpověď neexistuje. Není to jen odpovídání na otázku, ale také odpovídání tazateli – a v tom je velký rozdíl.
Můžete věřit v Boha, nemůžete ale „věřit“ v Já; můžete pouze „být“
Já. Vaše Bytí je absolutně tiché. Netrápí ho žádné koncepty ani problémy. Pouze mysl si dělá starosti, Srdce nikoli. Pokud zůstáváte v říšimysli, nikdy nespočinete ve svém vlastním Bytí úplně.
Toto je hlavní objev: Kamkoli jdu, nikdy nejsem mimo Já. Nic z toho, co udělám nebo neudělám, nemůže ovlivnit ono Čiré Vědomí – Já. Jímž jsem.

buddha mooji

IIuststrace z knihy Dech absolutna.

 

Z Moojiho knihy: Dech absolutna, Maitrea