Knihy, Meditace, Směry

Uvolnění

Existuje jedna americká kniha — a jestliže chcete na-jít nejrůznější hloupé knihy, pak Amerika je tím pravým místem. Jakmile jsem spatřil název té knihy, nemohl jsem tomu věřit. Jmenuje se […]

Existuje jedna americká kniha — a jestliže chcete na-jít nejrůznější hloupé knihy, pak Amerika je tím pravým místem. Jakmile jsem spatřil název té knihy, nemohl jsem tomu věřit. Jmenuje se Musíte se uvolnit. Jestliže je ale přítomno musíte, jak se můžete uvolnit? Musíte vás učiní napjatými. Samotné to slovo okamžitě vytváří napětí. Musíte je jako Boží přikázání. Možná že člověk, který napsal tu knihu, neví nic o uvolnění ani o jeho spletitosti.

Jakmile se uvolníte, budete překvapeni, že ve vás vzniká jisté vědomí. Je to neoddělitelné. Začít od vědomí je však jednodušší. Začít s relaxací je trošku obtížnější, neboť i úsilí o uvolnění vytváří určité napětí.

Na Východě jsme nikdy nezačínali s meditací od uvolnění. S meditací jsme začínali od vědomí. Uvolnění pak přijde samo, nemusíte si je přinést. Pokud si je musíte přinést, bude přítomno určité napětí.

Uvolnění by mělo přijít samo od sebe. Jen tehdy to bude skutečné uvolnění. A ono se dostavuje… Jestliže chcete, můžete začít od relaxace, ale nezkoušejte to podle amerických rádců. Pokud se jedná o smysl prožitku vnitřního světa, Amerika je tím nejméně vyspělým místem na Zemi. Evropa je o trochu vyspělejší – ale Východ hledal vnitřní Já po tisíce let. Amerika je stará jen tři sta let – a tři sta let není v životě národa ničím – proto Amerika představuje pro svět to největší nebezpečí. Jaderné zbraně v rukou dětí… Rusko se bude chovat rozumněji – je to stará a dávná země, která prošla všemi zkušenostmi dlouhé minulosti. Amerika nemá minulost. Každý zná jméno svého otce a praotce, a to je vše. Tam váš rodokmen končí. Amerika je jen dítě – vlastně není ani dítě, je ještě v děloze. Ve srovnání se zeměmi jako je Indie nebo Čína, byla Amerika právě počata. Je nebezpečné dát takovýmto lidem jaderné zbraně. Existují politické, náboženské, společenské a ekonomické problémy a všechny tyto problémy vás mučí.

Vědomí - Klíč k životu v rovnováze

Vědomí – Klíč k životu v rovnováze

Začít s relaxací je obtížné. Proto jsme na Východě nikdy nezačínali s relaxací. Jestliže ale chcete, pak mám určitou představu, jak byste měli začít. Pracoval jsem s lidmi ze Západu a uvědomil jsem si, že nepatří k Východu a že neznají východní proud vědomí. Vycházejí z odlišné tradice, jež nikdy žádné vědomí neznala. Zejména pro lidi ze Západu jsem vytvořil meditace, jako je dynamická meditace. Když jsem vedl meditační soustředění, prováděli jsme meditaci gibberish a kundalini. Jestliže chcete začít od relaxace, pak je třeba provádět tyto meditace jako první. Odstraní z vaší mysli a těla všechno napětí, a relaxace je poté snadná. Netušíte, kolik toho v sobě držíte ani že je to příčinou napětí. Když jsem povolil meditaci gibberish na soustředění v horách… Je obtížné povolit ji ve městě, protože souse-dé začnou šílet. Začnou volat na policii a stěžovat si, že jim ničíte celý život.. Netuší, že kdyby se doma přidali, vystoupili by z šílenství, ve kterém žijí. Oni si však své šílenství ani neuvědomují. Meditace gibberish spočívala v tom, že každý měl dovoleno nahlas vyslovovat to, co mu přišlo na mysl. Byla veliká legrace poslouchat, co nesmyslného a absurdního lidé říkají – byl jsem totiž jediným divákem…

Z knihy: Vědomí – Klíč k životu v rovnováze