Knihy, Moudrost

Vnímavost

Minutové moudrosti Anthonyho de Mella.   VNÍMAVOST „Jak zakusím svou jednotu se stvořením?“ „Nasloucháním,“ pravil Mistr. „A jak mám naslouchat?“ „Staň se uchem, které bedlivě vnímá naprosto všechno, co říká […]

Minutové moudrosti Anthonyho de Mella.

 

VNÍMAVOST

„Jak zakusím svou jednotu se stvořením?“

„Nasloucháním,“ pravil Mistr. „A jak mám naslouchat?“

„Staň se uchem, které bedlivě vnímá naprosto všechno, co říká vesmír. Ve chvíli, kdy uslyšíš něco, co říkáš ty sám, přestaň.“

Mistr

 

DOSPĚLOST

žákovi, který se stále modlil, Mistr řekl: „Kdy už se konečně přestaneš opírat o Boha a postavíš se na vlastní nohy?“

žák užasl. „Vždyť právě ty jsi nás učil hledět na Boha jako na Otce!“

„Kdy se dovtípíš, že otec není někdo, o koho se můžeš opírat, ale někdo, kdo tě z toho tvého sklonu pořád se někoho držet vysvobozuje?“

 

Z knihy Minutová moudrost.

Minutová moudrost

Minutová moudrost