Filosofie, Jóga, Knihy, Meditace, Moudrost, Směry

Zenový příběh

Dvě ženy a mnich V Číně žila stará žena, která více než dvacet let podporovala mnicha. Postavila mu obydlí a živila ho, když meditoval. Jednoho dne se rozhodla zjistit, jaký […]

Dvě ženy a mnich

V Číně žila stará žena, která více než dvacet let podporovala mnicha. Postavila mu obydlí a živila ho, když meditoval. Jednoho dne se rozhodla zjistit, jaký pokrok učinil během celé této doby. Vyslala zaním dívku, jíž řekla: „Jdi a obejmi ho a pak se ho náhle zeptej , A co teď?'“ Dívka navštívila mnicha a hned ho začala objímat a zeptala se ho, co s tím udělá. „Starý strom roste v zimě na chladném kameni,“ odpověděl mnich poněkud poeticky, „nikde není žádné teplo.“ Dívka se vrátila zpátky a vypravovala, co řekl. „Když si pomyslím, že jsem toho člověka živila dvacet let!“ vykřikla rozhněvaně stará žena. „Neukázal žádnou ohleduplnost pro tvou potřebu, žádnou snahu vysvětlit tvůj stav. Nemusel odpovídat vášnivě, ale alespoň by měl mít slitování.“ Okamžitě šla k mnichovu obydlí a spálila jej.

“ Prastaré přísloví říká: Zasej myšlenku, sklízej čin. Zasej, sklízej zvyk. Zasej zvyk, sklízej povahu. Zasej povahu, sklízej osud.“
Já vám říkám: Zasej nic a sklízej meditaci nebo lásku. Zasetí ničeho — o tom je meditace.

Jejím přirozeným důsledkem je láska. Jestliže na konci meditace nerozkvete láska, pak byla celá cesta marná. Někde něco proběhlo špatně. Začali jste, ale nikdy jste nedosáhli cíle. Láska je testem. Na cestě meditace je láska testem. Jsou to dvě strany jedné mince, dva aspekty téže energie. Když je zde jeden, druhý zde musí být také. Jestliže zde druhý není, pak zde není ani první…

Z knihy: Láska, svoboda, samota, OSHO

Láska, svoboda, samota

Láska, svoboda, samota